SLU-nyhet

SLU-broschyr på två språk

Publicerad: 26 september 2017
Tidning om SLU, foto

Den uppdaterade sexsidiga foldern Om SLU/About SLU finns nu att hämta eller beställa från Servicecenter på din ort.

Broschyren ska vara en hjälp för externa besökare och konferensdeltagare vid SLU att förstå vad universitetet är och står för. Den kan också användas på kurser, mässor och evenemang där SLU deltar, gärna kompletterat med mer specifikt material.

Om SLU/About SLU och annat tryckt informationsmaterial om SLU kan ses på medarbetarwebben.

Hämta eller beställ foldrarna på närmaste SLU Servicecenter

servicecenter@slu.se, 018-67 24 00


Kontaktinformation

Servicecenter Campus Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 6, 234 56 Alnarp
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8-16
Postadress: SLU Servicecenter Alnarp, Box 190, 234 22 Lomma

Reception Skara
Besöksadress: Malmgatan 10
Telnr: 0511-67100
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8-12

Servicecenter Campus Umeå
Besöksadress: Skogmarksgränd 17, 907 36 Umeå, innanför entrén plan 3
Öppettider: Måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15
Postadress: SLU Servicecenter Umeå, Skogsmarksgränd 17, 901 83 Umeå

Servicecenter Campus Ultuna
Besöksadress: Almas allé 8, 756 51 Uppsala
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8-16
Postadress: SLU Servicecenter Ultuna, Box 7020, 750 07 Uppsala