SLU-nyhet

Enklare använda öppna data om skog

Publicerad: 08 februari 2017

Nu finns ett nytt verktyg för att ta del av Riksskogstaxeringens statistik om skog. På gång är också ett nytt Skogsdatalabb, där nya användare kan få hjälp med skogliga skattningar, visualiseringar och scenarioanalyser.

Information om skogen behövs för många olika syften. Därför är det viktigt med bra åtkomst- och vidareanvändningsmöjligheter för SLUs data och analysverktyg.

Utöver Taxwebb finns numera Riksskogstaxeringens statistik även öppet tillgänglig via gränssnittet PX-web. Det är utvecklat av SCB och används av flera myndigheter. Neil Cory är analytiker vid Riksskogstaxeringen. Han arbetar bland annat med att tillgängliggöra skogliga data på olika sätt och höll nyligen ett seminarium om Riksskogstaxeringens öppna statistik.

– PX-web är ett enkelt verktyg och folk kommer att känna igen sig eftersom andra myndigheter har samma system. Mer avancerade användare kommer säkert att gilla att det går att komma åt data via ett inbyggt API, berättar Neil Cory.

Under våren kommer även SLU Skogskarta, som bygger på en sambearbetning mellan satellitdata och Riksskogstaxeringens ytor, att tillgängliggöras i ett nytt gränssnitt. En innehållsnyhet är också att träd- och beståndsdata från Riksskogstaxeringen 1923-1929 nu finns tillgängligt för nedladdning.

Skogsdatalabb ska bli kreativ mötesplats

Nyligen fick SLU medel för att bygga upp Skogsdatalabbet. Det ska bli en experimentell mötesplats kring ny digital teknik, prognoser, visualisering och tillgängliggörande av skogliga data. Planen är att Skogsdatalabbet ska invigas under hösten 2017, men redan nu har man tjuvstartat med en seminarieserie som hålls gemensamt med Ljungbergslaboratoriet. Seminarieserien tar under våren till exempel upp ett nytt verktyg för habitatanalyser i Heureka och möjligheten att integrera skoglig information i Minecraft.

Anna-Lena Axelsson är forskare vid SLU och en av huvudpersonerna bakom Skogsdatalabbet.

– Vårt mål är att knyta till oss fler användare och nya grupper som behöver skogliga beslutsunderlag. Vi hoppas att konsulter kommer att ta fram nya produkter baserat på våra data och den kunskap vi kan förmedla., berättar Anna-Lena Axelsson.

I hopp om att bland annat öka nyttan av skogliga data i samhället medverkar SLU i innovationstävlingen Hack for Sweden. Här har deltagande lag 24 timmar på sig att skapa en lösning eller tjänst med hjälp av myndigheters öppna data.

– Vi vill nå ut till fler med våra data och hoppas få hjälp med nya och innovativa sätt att sprida kunskap och information om skog, kanske via nya appar eller Minecraft, säger Anna-Lena Axelsson.

Anna-Lena Axelsson kommer att berätta mer om Skogsdatalabb och ge spännande exempel på dataanvändning på ett kommande lunchseminarium den 1 mars. Håll utkik!


Kontaktinformation

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71