SLU-nyhet

Fras började i gallringsskogen

Publicerad: 18 december 2017

I ett unikt samarbete tar forskarna krafttag för att ge svar på framtidsfrågorna om skogsskötsel. Det började med en kritisk granskning av gallringar.

Den gemensamma satsningen, som vi kommer att höra mycket om de närmsta åren kallas Fras - Framtidens skogsskötsel i Södra Sverige. Bakom kraftsamlingen står SLU/Alnarp, Skogforsk och Linnéuniversitetet.

Fras har startat med full fart. Redan har sex doktorander knutits till forskarprogrammet och den första workshopen om gallring genomförts. I början på nästa år kommer ytterligare två workshopar genomföras.

Läs hela Nyhetsbrevet, HÄR


Kontaktinformation