SLU-nyhet

Doktorandkurs Introduktion till skoglig forskning, grundläggande datahantering och statistisk analys

Publicerad: 30 juni 2016

Kursen är öppen att söka för inskrivna doktorander och masterstudenter som har motsvarande 120 hp. Kursen kommer ges på svenska eller vid behov på engelska. Kursen ger 9 hp för doktorander och 7,5 hp för Masterstudenter.

Syftet med kursen är att introducera grundläggande generiska färdigheter som behövs för forskning inom skogsskötsel och skogsproduktion. Kursens fokus ligger på datahantering, analys av stora datamängder och design av skogliga fältförsök. Kursen kommer också att ge studenterna en introduktion till befintliga svenska långtidsförsök och i att hämta information från tidigare publicerade forskningsresultat. Lärarna på kursen kommer att vara aktiva forskare från skogsfakulteten i Umeå, Ultuna och Alnarp med syftet att öka studenternas nätverk till andra campus än det egna. Vi kommer att sträva efter en jämn könsfördelning av lärare på kursen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha grundläggande kunskaper i databehandling och analys av experimentella data.
  • ha grundläggande kunskaper i R och grundläggande statistik.
  • kunna utföra validering av experimentella resultat.
  • ha grundläggande kunskaper om långsiktiga skogliga fältförsök i Sverige.
  • kunna genomföra sökandet efter relevant vetenskaplig litteratur och att sammanfatta slutsatser .

Registrering senast 15 september 2016 via email till Henrik Böhlenius