30 nov

Zoom

Tree selection for a sustainable urban forest in future climates

seminarier, workshops |

Vårt föränderliga klimat har satt ett nytt strålkastarljus på trädens betydelse och eftersom fler människor vill vara en del av lösningen är det avgörande att vi förstår trädens roll och funktion, så att de kommer att finnas där för framtida generationer.

Välkommen till ett nytt webbinarium i serien 'Urban Forests'.
Den 30 november får vi höra Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård, seniorforskare vid SLU och hedersforskare vid Royal Botanic Gardens, Kew. Han är specialiserad på hur träd levererar ekosystemtjänster i stadslandskap och de praktiska tillämpningarna av detta när det gäller att diversifiera den urbana trädbilden. Henrik förmedlar sin forskning genom ett flertal publikationer och genom att föreläsa för stadsplanerare, landskapsarkitekter, trädgårdsdesigners och plantskolor över hela världen.

Den 11 november bjöds Henrik in av TV4:s Nyhetsmorgon för att prata om träd i våra framtida stadslandskap:

Superträden som klarar framtidens klimat (tv4play.se, 2023-11-11)


Den 30 november har du chans att höra mer och ställa din fråga direkt till Henrik.

Webbinariet kommer att hållas på engelska. (Frågor kan ställas på svenska.)
Välkommen!

Fakta

Tid: 2023-11-30 15:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU Urban Futures and SLU Future Forests
Mer information:

Språk: Engelska

Om webbinariet

Serien om Tätortsnära skogar arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Future Forests för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Inspelade webbinarier 2021-2023

Se tidigare inspelade presentationer i serien här.

Arrangörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Kontaktinformation