18 okt

PO Bäckströms sal (Um) med uppkoppling till Tamm-salen (Ul) och Silvicum (Al)

Let's talk science! Kan biodiversitet mätas?

seminarier, workshops |

HÅLLS PÅ ENGELSKA. Livsmiljön för många av skogens arter har försämrats eller minskat drastiskt. Samhällets målsättning är att bevara eller till och med öka den biologiska mångfalden i skogen, men vad använder vi för mått på biologisk mångfald egentligen? Kan biodiversitet mätas?

Skogsbruket i Sverige har förändrat skogslandskapet i grunden. Detta har orsakat att livsmiljön för många skogslevande arter har försämrats eller minskat drastiskt. För att skapa bättre förutsättningar för skogslevande arter och samtidigt bedriva skogsbruk behövs kunskap om tillståndet för arterna, vilka typer av livsmiljöer de behöver och i vilken omfattning sådana miljöer finns.

Målet är att bevara eller till och med öka den biologiska mångfalden i skogen, men vad använder vi för mått på biologisk mångfald egentligen?

Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Jörgen Sjögren, Eva Lindberg and Anne-Maarit Hekkala håller i planeringen av seminariet den 18 oktober.

Plats: 
Seminariet hålls i PO Bäckströms sal med uppkoppling till Silvicum i Alnarp och Tamm-salen i Ultuna.

Lästips: 

Habitat heterogeneity is a good predictor of boreal forest biodiversity - ScienceDirect

Har du förslag på ämnen som du vill diskutera med forskarkollegor från hela fakulteten, skicka förslagen till annika.mossing@slu.se

Fakta

Tid: 2023-10-18 14:00 - 15:00
Ort: PO Bäckströms sal (Um) med uppkoppling till Tamm-salen (Ul) och Silvicum (Al)

Kontaktinformation