30 aug
31 aug

Helsingborg

Ute är inne

konferenser |

Utenavet är ett nationellt nätverk som arbetar tvärdiciplinärt för att främja utomhusbaserat lärande. Tankesmedjan Movium vid SLU, Naturskoleföreningen, Linköpings universitet, Jönköpings universitet, SLU Naturvägledning, Friluftsfrämjandet och SPETSA, det vill säga de sju organisationer som ingår i Utenavet, presenterar sig i Naturskoleföreningens tidning ”Bladet” hösten 2021.

En central del av Utenavets verksamhet har varit att vartannat år arrangera konferensen Ute är Inne i samarbete med olika kommuner. Konferensen samlar alla som är intresserade av utomhusbaserat lärande, i första hand pedagoger men även friluftsstrateger och planerare/landskapsarkitekter som arbetar med planering, gestaltning och förvaltning av skol- och förskolegårdar, parker, naturområden och andra offentliga ytor som används av skola och förskola. Läs om senaste konferensen 2019 och Naturskoleföreningens tidning ”Bladet” hösten 2021.

Ute är Inne arrangeras detta år i Helsingborgs stad under temat ”Rum för lärande”.

Konferensen vänder sig till dem som:

  • Arbetar i skolan – lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium, naturskollärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal
  • Arbetar med lärande och upplevelse inom öppen fritidsverksamhet, i naturum, muséer och via föreningsliv, natur- och kulturvägledning
  • Arbetar med strategisk utveckling och planering, gestaltning och skötsel av utemiljöer, politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar utemiljöer.

Fakta

Tid: 2022-08-30 - 2022-08-31
Ort: Helsingborg
Arrangör: SLU Tankesmedjan Movium, Utenavet, Ute är inne och event in skåne
Sista anmälningsdag: 12 augusti 2022
Pris: Kolla hemsidan!
Mer information:

Länk till SLU Tankesmedjan Movium >>

 

Kontaktinformation:

Cecilia Sörensson
Teamchef natur och teknik och utomhuspedagog
Skol- och fritidsförvaltningen

utearinne@helsingborg.se
Tel: 042-105474Kontaktinformation