18 maj

Webinar on Zoom

Den nya tvärvetenskapliga akademin vid SLU och varför den är en möjlighet för komplexa utmaningar

evenemang | seminarier, workshops |
Skärmflygare. Foto.

Välkommen till det första av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU och programchef för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Food Futures att prata om tvärvetenskaplig vetenskap, varför tvärvetenskap är på allas läppar just nu, och hur forskare vid SLU kan dra nytta av att utveckla sina kontakter med forskare vid andra institutioner.

Lunchseminarierna ges i anslutning till Interdisciplinary Academy (IDA), en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan hos SLU:s forskare att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta för samarbeten mellan olika institutioner.

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2022-05-18 12:10 - 12:55
Ort: Webinar on Zoom
Arrangör: SLU Future Food