27 apr

SLU-biblioteket och online, Umeå

Värt att veta: Är återvätning av torvmarker klimatsmart?

seminarier, workshops |
Sabine Jordan. Porträttfoto.

Dränerade torvmarker bidrar till stora växthusgasutsläpp inom olika sektorer. Genom att sätta igen dikena, det vill säga återväta sådana marker, kan utsläppen av växthusgaser sänkas.

Återvätning av dränerade torvmarker kan bidra till att sänka växthusgasutsläppen. Detta eftersom markerna genom återvätningen kan återgå till att vara kolsänkor och att utsläppen av växthusgaser då sänks, klimatsmarta åtgärder som stärker arbetet med miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Myllrande våtmarker.

Föredragshållare är Sabine Jordan, forskare vid institutionen för mark och miljö, SLU. Sabine Jordan kommer i sitt föredrag att resonera kring torvmarksåtervätningens bidrag till minskade växthusgasemissioner och eventuella konflikter till andra miljömål.

Fakta

Tid: 2022-04-27 12:10
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket och online
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap, SLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning.

Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna.

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.