Tallrik med mat. Foto.
7 apr

Webbinarium på Zoom

Vad räcker marken till?

evenemang | seminarier, workshops |
Rapsfält i Skåne. Foto: Julio Gonzalez, SLU

Vad kan man göra med en kvadratmeter mark? Vad är till mest nytta? Potatis? Virke? El? Bostäder? ... eller kanske naturreservat? Många intressen konkurrerar om utrymmet. Hur – och varför – ska vi prioritera markanvändningen i Uppsala Län?

Jorden, marken, är basen för allt liv, men vad ska den användas till? Traditionellt så har man brukat den bördiga jorden i dalgångarna till att odla mat, hållit boskap på de magra ängarna och låtit skogen stå på den pinniga mon på höjderna. Men, det var länge sedan. Människan har omformat landskapet och den stadsnära åkermarken är numera åtråvärd för bostäder, vägar, fabriker och nyheter som solcellsparker. Olika intressen ställs mot varandra då Sveriges livsmedelsstrategi vill öka den inhemska livsmedelsproduktionen samtidigt som till exempel produktionen av el behöver öka. Även resten av det jordens organismer behöver plats. Hur ska vi välja?

I detta webbinarium, som är ett samarbete mellan SLU Future Food, ÄT UPPsala län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), diskuteras prioriteringar av markanvändningen med utgångspunkt från förhållandena i Uppsala län. Inbjudna gäster är Louise Tränk från Länsstyrelsen i Uppsala län, John Andersson från Jordbruksverkt, Cecilia Sundberg och Sigrid Agenäs från SLU, Petter Kjellerby från LRF och politikerna Klas Bergström (M) och Helena Proos (S).

ÄTUPPsala-liggande-färg.png LRF logga

 

Från webbinariet

Fakta

Tid: 2022-04-07 13:00 - 15:00
Ort: Webbinarium på Zoom
Arrangör: SLU Future Food och ÄT UPPsala län
Sista anmälningsdag: 7 april 2022
Mer information:

Medverkande 

Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food, värd och moderator

Louise Tränk, GIS Coordinator vid Länsstyrelsen Uppsala län

John AnderssonJordbruksverket

Sigrid Agenäs, Professor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Cecilia Sundberg, Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik, SLU

Elisabeth Grefalk, Commercial Contract Manager vid Helios Nordic Energy AB

Petter Kjellerby, förtroendevald i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Klas Bergström, Kommunstyrelsen ordförande på Knivsta Kommun (M)

Helena Proos, Regionråd i Region Uppsala (S)

Organisatörer

SLU Future Food, forskning och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar.

ÄT UPPsala län – Handlingsplan för livsmedel är en handlingsplan som ska bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, arbetar bland annat med att skapa positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter.

Observera

Webbinariet kommer att spelas in.


Program

Kl. 12:45–13:00

 • Vi öppnar det digitala rummet en kvart före webbinariet

Kl. 13:00–15:00

 • SLU Future Food hälsar välkommen
 • Vilken mat kan vi producera på 1m2 mark?, Annsofie Wahlström, SLU Future Food
 • Hur använder vi marken i Uppsala län?, Louise Tränk, Länsstyrelsen Uppsala län
 • Exploatering av jordbruksmark 2016-2020 i Sverige, John Andersson, Jordbruksverket
 • Klimatsmart användning av marken – landskapet, djuren och kolinlagringen, Sigrid Agenäs, SLU
 • Biokol och klimatsmart användning av marken, Cecilia Sundberg, SLU
 • Solceller på jordbruksmark?, Elisabeth Grefalk, Helios Nordic Energy AB
 • Företagare i en expansiv region, Petter Kjellerby, LRF
 • Reflektioner kring dagen och visioner för framtiden, Klas Bergström (M) och Helena Proos (S)

Kl. 15:00–15:00

 • Digitalt eftersnack för de som vill