Tallrik med mat. Foto.
17 jun

Webbinarium på Zoom

EU-taxonomins betydelse för jordbruket och tallriken

evenemang | seminarier, workshops |
EU:s bild Using the taxonomy

Den nya EU-taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given (Green Deal). Flemming Hedén och Nadine Viel Lamare från Naturvårdsverket berättar om EU-taxonomin för hållbara investeringar och vad den kommer att innebära för jordbrukssektorn och maten på tallriken.

Syftet med EU:s nya taxonomi är att skapa ett verktyg som ger finanssektorn tydliga, gemensamma riktlinjer kring om en investering är grön eller inte. Men den kommer påverka oss alla – företag, banker, pensionsfonder och individer –eftersom omställningen måste ske i samtliga sektorer. Jordbrukssektorn är inget undantag.

Taxonomin ska göra det möjligt att identifiera och jämföra investeringar som är nödvändiga för att nå en hållbar ekonomi och styra investeringar dit. För att klassificeras som en grön investering måste verksamheten väsentligt bidra inom ett av EU-kommissionens definierade målsättningar – och får inte betydande skada någon annan.

De 6 miljömålsättningarna är:

 • Minska klimatutsläpp
 • Klimatanpassning
 • Vatten och marina resurser
 • Cirkulär ekonomi
 • Föroreningar
 • Skydd av ekosystem

Från föredraget

 • Presentationen från föredraget EU-taxonomins betydelse för jordbruket och tallriken
 • EU:s taxonomi är ett gemensamt språk för att styra de ekonomiska flödena. Den är efterfrågad av finanssektorn för att de ska kunna göra hållbara investeringar, sade Flemming Hedén.
 • EU:s taxonomi är en katalog över verkligt hållbara aktiviteter. Det handlar om tydliga kriterier för att EU ska nå sina miljömål, sade Nadine Viel Lamare.

Fakta

Tid: 2021-06-17 10:00 - 11:15
Ort: Webbinarium på Zoom
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 16 juni 2021
Pris: Gratis
Mer information:

Läs mer: EU-taxonomin för hållbara investeringar på regeringens hemsida

Flemming Hedén, handläggare vid Naturvårdsverket

Nadine Viel Lamare, handläggare vid Naturvårdsverket

Harald Svensson, ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

SLU Future Food, forskning och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar.

Vi ber er vänligen om detta
• Ha kameran på (det är trevligare att se varandra)
• Ha mikrofonen av (om du inte ska delta i samtalet)


Program

Kl. 9:45–10:00

 • Vi öppnar det digitala rummet en kvart före webbinariet
 • Välkommen att testa ljud, bild och säga hej

Kl. 10:00–11:15

 • SLU Future Food hälsar välkommen
 • Presentation av EU:s taxonomi av Flemming Hedén och Nadine Viel Lamare från Naturvårdsverket
 • Frågor och allmän diskussion ledd av Harald Svensson från KSLA

Kl. 11:15–11:30

 • Digitalt eftersnack för de som vill