31 mar

Zoom, Alnarp

Growth trends and site productivity in Swedish forests: Insights from long-term experiments

seminarier, workshops |

Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Alex Appiah Mensah. "Growth trends and site productivity in Swedish forests: Insights from long-term experiments". Föredraget hålls på engelska.

Föredrag av Alex Appiah Mensah 31 mars kl. 14.00. "Growth trends and site productivity in Swedish forests: Insights from long-term experiments." Föredraget kan följas via Zoom och förhoppningsvis även i salen Silvicum. Om någon utanför Institutionen eller försöksparkerna vill lyssna på föredraget, kontakta:

Patrick Sherwood - patrick.sherwood@slu.se

Narayanan Subramanian -narayanan.subramanian@slu.se

Fakta

Tid: 2021-03-31 14:00 - 15:00
Ort: Alnarp
Lokal: Zoom
Arrangör: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap