24 nov

SLU-biblioteket, Umeå, även online.

Värt att veta - Ett samtal om naturvårdens historia

seminarier, workshops |
Per Simonsson till vänster och Jimmy Jönsson till höger.

Naturvårdens roll i skogsbruket har länge varit föremål för diskussioner inom utbildningen, politiken och den bredare samhällsdebatten.

Diskussionerna har präglats av både samsyn och konflikt, engagerat allt från skogsägare till ministrar och speglat historiska förändringar i det omgivande samhället. Mot bakgrund av dessa historiska linjer för biologen Per Simonsson och historikern Jimmy Jönsson ett fördjupande samtal om den skogliga naturvårdens historia.

Per Simonsson har arbetat med naturvård sedan mitten på 1970-talet, först på länsstyrelsen i Västernorrland och sedan på skogsbolaget SCA. Han disputerade 2016 på en avhandling om naturhänsynens framväxt och omfattning. Jimmy Jönsson har forskat om bland annat skogsforskningens och naturskyddets historia, på Lunds universitet och SLU. Han disputerade 2019 på en avhandling om institutionaliseringen av skogsbiologisk forskning i Sverige.

Fakta

Tid: 2021-11-24 12:10
Ort: även online.
Lokal: SLU-biblioteket, Umeå
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap, SLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning

Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna. 

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.