Aquaponic odling av sallad. Foto.
27 okt

SLU Alnarp and digital via Zoom

Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling

interna händelser | seminarier, workshops |
Aquaponics med havskatt. Foto.

Intresset för att kombinera fisk- och växtodling växer, både för akvaponiska system och för användandet av slam från fiskodlingar som gödsel till växtodling på friland eller i växthus. Under detta event, som är uppdelat i ett webbinarium och en workshop, kommer vi att presentera aktuell forskning och diskutera vilka kunskapsluckor som behöver fyllas för att integrerad fisk- och växtodling ska stärkas. Arrangörer är SLU Aquaculture och SLU Partnerskap Alnarp.

Syfte

  • Att sprida kunskap om grundförutsättningarna för integrerad fisk- och växtodling samt att presentera visioner om framtida integrerade system för livsmedelsproduktion.
  • Att sätta fokus på gödsel från fiskodlingar och hur det kan användas i växtodling - ha växtens behov i centrum.
  • Att stärka nätverket och kopplingar mellan SLU-forskare och fisk- och växtodlingsbranschen och stimulera till gemensamma forskningsansökningar.  

Målgrupp

SLU-forskare, företag med intresse för fisk- och eller växtodling samt övriga intresserade. Den första webinarie-delen kommer att vara öppen för alla som vill delta. Den andra delen, worskhopen, riktar sig till SLU-forskare och företag som är medlemmar i Partnerskap Alnarp.

Program och registrering

Mer information om programmet och hur du anmäler dig finns på den engelska sidan. 

Fakta

Tid: 2021-10-27 -
Ort: SLU Alnarp and digital via Zoom
Arrangör: SLU Aquaculture och SLU Partnerskap Alnarp
Pris: Gratis