14 okt

Gårdstånga Nygård, Flyinge

Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor

besök på slu |

Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på kommande klimatförändringar. Framöver behöver produktionen av livsmedel öka till en växande befolkning samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Mellangrödor är ett viktigt verktyg i detta arbete och kan öka kolinlagringen i marken, bidra till en bättre kvävehushållning och öka markens bördighet.

Ett varmare och fuktigare klimat riskerar också att öka angrepp av växtskadegörare. Genom kunskap om den egna jorden och rätt valda mellangrödor kan skadorna mildras och förökning av skadegörare minimeras. Inom projektet ”Klimatsmarta mellangrödor – effekter på kolinlagring, kväveutlakning och växtföljdssjukdomar”, som leds av Åsa Olsson Nyström, vid Agri Science Sweden, och som är finansierat av Jordbruksverket finns nu två försök anlagda under hösten 2021, där nya spännande mellangrödor provas.

I försöken växer mellangrödorna oljerättika, honungsört, blodklöver, purrhavre och grönråg i renbestånd och i blandning. Mellangrödorna är sådda i slutet av augusti och de är både gödslade och ogödslade.

Under fältvandringen kommer flera föredragshållare bl a forskare, rådgivare, företag och myndigheter att presentera sin syn på hur mellangrödor kan användas klimatsmart i växtföljden. Vi kommer att studera försöket på Gårdstånga Nygård och vi får ta del av gårdens egna försök och tankar kring arbetet med mellangrödor i växtföljden.

Fältvandringen arrangeras i samarbete mellan SLU Partnerskap Alnarp och The Absolut Company, NBR (Nordic Beet Research), HIR Skåne, Agri Science Sweden, Jordbruksverket, Kommungruppen Lund LRF och Lunds kommun.

 

Fakta

Tid: 2021-10-14 12:00 - 15:00
Ort: Flyinge
Lokal: Gårdstånga Nygård
Arrangör: Fältvandringen arrangeras i samarbete mellan SLU Partnerskap Alnarp och The Absolut Company, NBR (Nordic Beet Research), HIR Skåne, Agri Science Sweden, Jordbruksverket, Kommungruppen Lund LRF och Lunds kommun.

Program

12:00 Lunch

13.00 Korta föredrag Moderator: Lennart Wikström, Tejarps förlag

Presentation av Gårdstånga Nygård, Gustaf Ramel, Gårdstånga Nygård

Försök med mellangrödor i snart 10 år på Kronoslätt, Jeppa Olanders, Kronoslätt, Klagstorp

Betydelsen av mellangrödor i växtföljden, Desiree Börjesdotter, Nordic Beet Research (NBR)

Varför är Absolut intresserade av mellangrödor? Karin Skoog & Thomas Olsson, The Absolut company

Vad vet vi om förslaget om miljöstöd för mellangrödor från 2023? Stina Olofsson & Emma Hjelm, Jordbruksverket

LRF:s kommungrupp i Lund, Camilla Hansson

Klimatsmarta mellangrödor? Effekter på kolinlagring, kväveutlakning och växtföljdssjukdomar, Åsa Olsson Nyström, Agri Science

14.00 Fältvandring med stopp på 4 stationer

  • Gustaf Ramel o Lova Brodin, Svensk Kolinlagring, presenterar gårdens försök med mellangrödor

  • Åsa Olsson Nyström o Sven-Erik Svensson presenterar försöket med Klimatsmarta mellangrödor

  • Marcus Willert o Oskar Hansson, Rådgivare vid HIR Skåne, presenterar sina tankar kring val av mellangrödor i olika odlingssystem
  • Ingvar Lindén, Väderstad AB, presenterar olika maskinsystem för etablering av mellangrödor

15.00 Avslut