Petriskålar med bakterieodlingar. Foto.
24 mar

Audhumba, Uppsala

INSTÄLLT! NordCAW seminarium: Antibiotikaresistens, djurvälfärd och hållbarhet

seminarier, workshops |

INSTÄLLT: Seminariet kommer att flyttas till hösten pga p.g.a. restriktioner krig Corona-viruset.

Mat som produceras av djur med dålig välfärd utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa.

Syftet med symposiet är att öka medvetenheten och kunskapen om One Health-konceptet - och att visa på att djurens välfärd är tätt sammankopplat med användning av antibiotika och antimikrobiell resistens och därmed människors hälsa. 

Djurvälfärd och djurhälsa påverkar användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen och därmed utvecklingen av antimikrobiell resistens (AMR). Djur som lever under dåliga förhållanden blir stressade och kan drabbas av och sprida infektionssjukdomar. Användningen av antibiotika ökar och risken för antibiotikaresistens uppkommer.

De Nordiska och Baltiska djurvälfärdscentra (NordCAW) vill vara en stark röst för djurens välfärd och arbeta för att minska användningen av antibiotika i livsmedelsproduktion. Vi arbetar i ”One Health-perspektivet” i syfte  att värna djurs-, människors- och miljöns hälsa och välbefinnande. Med symposiet vill NordCAW dela med sig och sprida kunskap om konsekvenser för dålig djurvälfärd för utvecklingen av antimikrobiell resistens i de nordiska och baltiska länderna såväl som i resten av EU.

När: 24 mars, 10.30-17.30.

Var: Audhumbla, Ultuna, Uppsala.

Program

 

 

Fakta

Tid: 2020-03-24 -
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumba
Arrangör: NordCAW
Sista anmälningsdag: 17 mars 2020
Mer information:

Margareta Stéen: margareta.steen@slu.se

Elina Åsbjer: elina.asbjer@slu.seKontaktinformation