25 nov

Digitalt via Zoom

Välkomna till framtiden!

evenemang |
SLU Holding firar 25 år med att spana mot framtiden

Vad ska vi äta, hur kommer vi att bo, när kommer vaccinet och hur tar vi tillvara på vår största naturtillgång skogen?

Dessa är stora frågor som uppmärksammas under SLU Holdings webinarium med framtidsspaningar. Möt experter från SLU och näringslivet och lär mer om hur framtiden kan komma att se ut.

Anmäl dig till eventet och ta del spaningarna. Efter varje spaning finns det möjlighet att ställa frågor till presentatörerna (frågorna ställs via chatten).

Fakta

Tid: 2020-11-25 15:00 - 16:30
Ort: Digitalt via Zoom
Arrangör: SLU Holding

Program

15.00 - Välkomna

15.10 - När kommer vaccinet?

Under rådande pandemi hoppas vi alla på att det snart finns ett vaccin mot Covid-19. Redan för 25 år sedan utvecklades en metod på SLU för att ta fram effektiva vacciner. Nu används den tekniken av Novavax i utvecklingen av ett av världens första vacciner mot Covid-19.

Möt Magnus Sävenhed, Managing Director på Novavax AB

 

15.30 - Vad ska vi äta?

En av våra stora utmaningar är hur vi hållbart ska producera mat till alla invånare i världen. Att världens befolkning fram till 2050 beräknas ha ökat med två miljarder människor gör utmaningen ännu svårare. Vad kommer vi äta i framtiden och hur ska maten produceras på ett hållbart sätt?

Möt Anna Jansson, SLU-forskare, agronom och en av grundarna av SciIns AB, som producerar virusfria hussyrsor för uppfödning.

 

15.50 - Framtidens skogsinventering?

I snart 100 år har SLU Riksskogstaxering inventerat Sveriges skogar. På 1970-talet kom de första heltäckande satellitbilderna och sedan dess har det skett en snabb teknikutveckling. Hur kommer vi i framtiden ta hjälp av tekniken för att kunna inventera, beskriva och tillgängligöra en av våra viktigaste råvaror och populäraste rekreationsmiljöer.

Möt Anna-Lena Axelsson, koordinator för SLU Miljöanalys Skog och initiativtagare till Nationellt skogsdatalabb.

 

16.10 - Hur ska vi bo?

För första gången i människans historia är det fler som bor i städer än på landet. Den snabba urbaniseringen som sker i världen medför både utmaningar och möjligheter. Dessutom bidrar den växande klimatkrisen till att våra samhällen behöver ställas om till att vara motståndskraftiga mot översvämning, torka, och smittspridning av bakterier, virus och parasiter etc. Hur ska vi utforma framtidens samhällen så att de blir hållbara, säkra och framgångsrikt möter framtidens utmaningar?

Möt Caroline Dahl, verksamhetsledare Tankesmedjan Movium, SLU.


Kontaktinformation