21 okt

Webbinarium

Hur stor måste en park vara för att kallas park?

seminarier, workshops |

Hej Patrik Grahn! Du medverkar i Formas webbinarium den 21 oktober under Mål 11-veckan i sessionen: Hur stor måste en park vara för att kallas park? – om mått och riktvärden för grönstruktur.

Varför en session om mått och riktvärden?

– En nyligen genomförd studie av SLU visar att det i Norden finns en stor efterfrågan på fakta och indikatorer för grönska att använda i stadsplaneringen. Kommunerna satsar mycket på befintliga parker och det byggs fler grönområden. Men samtidigt byggs det mer runt befintliga parker, vilket ökar trycket och användningen av grönområden. Även anspråken på parkerna (idrott, förskolor, dagvatten och klimatanpassning) ökar. Nya parker och grönområden som byggs är ofta små och fragmenterade och ställer höga krav på skötsel. Frågor som studien uppmärksammar är: Hur stora behöver parker och grönområden vara, hur nära ska de finnas och hur ska mått och riktlinjer för grönska möta andra typer av riktlinjer?

Vad är syftet med sessionen?

– Syftet med sessionen är att lyfta frågeställningar som är centrala för grönplaneringen, men som behöver stöd i forskningen. Kvantitativa mått för parker och andra grönområden, som kan användas som riktlinjer i planeringen, är en sådan frågeställning som behöver tydligare evidens från forskningen. Sessionen syftar till att leda arbetet med vägledningen framåt i dessa frågor.

Du för diskussioner med Boverket och Naturvårdsverket om att skriva ett kapitel i deras ”Vägledning för grönplanering” som ska komma ut nästa år. Kan du berätta vad det handlar om?

– Kapitlet kommer att bygga på evidens från en omfattande forskningsöversikt inom området samt från pågående forskningsprojekt, stödda av Formas och NordForsk. Ett par av mina kolleger, Jonathan Stoltz från SLU och Cecilia Stenfors från Stockholms universitet, kommer att medverka i skriften.

 

Berättat för Harald Klein

 

Fakta

Tid: 2020-10-21
Ort: Webbinarium
Arrangör: Formas
Mer information:

Den 19–22 oktober arrangerar Formas MÅL 11-veckan för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen!

Alla programpunkter i Mål 11-veckan är digitala, kostnadsfria och de flesta kommer att gå att se i efterhand på den här webbsidan.



Kontaktinformation