24 apr

SLU-biblioteket, Umeå

Värt att veta... Skogen, maten, hälsan – globala perspektiv på mat- och näringssäkerhet

seminarier, workshops |
Camilla Widmark. Foto: The Studio

Skog och matsäkerhet nämns sällan tillsammans, men världens skogar spelar en stor roll för människans hälsa, välmående och välstånd. Skogar ger föda åt människor och bete till djur, energi till matlagning och inkomster till människan.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har sammanställt en rapport där en expertgrupp gått igenom hur skogen som resurs kan bidra till världens mat- och näringssäkerhet. Camilla Widmark, forskare vid SLU:s institution för skogsekonomi, deltog i expertgruppen. Rapporten presenterar sju rekommendationer kring hur skogen som resurs kan bidra till mat- och näringssäkerhet i världen. Under sitt föredrag diskuterar Camilla Widmark de rekommendationer som rapporten föreslår samt bakgrunden till dessa.

Bakgrund till FAO-rapporten

Världens skogar bidrar både direkt och indirekt till mat- och näringshälsa. Skogarna fungerar också som inkomstkällor för många familjer och dess ekosystemtjänster är viktiga för mänsklighetens välstånd och välmående. Skogen är också viktig för psykisk hälsa och välmående.

Skogen har genom århundrandena påverkats av människan på olika sätt. Avskogning, återbeskogning och förändringar i skogens uppbyggnad påverkar inte bara skogen och ekosystemtjänsterna, utan också människans förmåga att finna föda.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har tillsatt ett antal arbetsgrupper för att se över mat- och näringssäkerheten i världen, varav en grupp fokuserade på skog. Resultatet från denna grupp blev sju rekommendationer kring hur skogen som resurs kan bidra till mat- och näringssäkerhet i världen. Rekommendationerna handlar bland annat om:

  • hur skogen förvaltas även ur ett matsäkerhetsperspektiv
  • hur landrättigheter och rättigheter till naturresurser påverkar skogens användning
  • hur skogen försörjer människan direkt eller indirekt.

Dessutom diskuteras det multifunktionella landskapet och rollen som skogen tar i policyfrågor, särskilt i miljö- och klimatpolicy.

Länk till inspelning.

Fakta

Tid: 2019-04-24 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.