27 nov

Crafoordsalen, Alnarp

Integrerad insektsbekämpning i höstraps

seminarier, workshops |

Höstoljeväxter och andra tvåhjärtbladiga jordbruksväxter angrips av många skadeinsekter. En del är bara tillfälligt betydelsefulla, andra medför bekämpningsåtgärder ofta, kanske årligen. Mycket stora arealer raps måste årligen behandlas med bekämpningsmedel, ibland upprepade gånger. En stor del av odlingslandskapet berörs. Den pågående klimatförändringen kommer troligen att medföra att bekämpning i ökande grad blir nödvändig

Seminariet belyser skadeinsektsproblemen och en pågående förändring i Sverige, naturliga fienders betydelse och vilka möjligheterna är att genom en ändrad odlingsteknik bättre utnyttja de naturliga begränsningsmekanismer som redan finns. Genom förebyggande åtgärder och en restriktiv användning av kemiska bekämpningsmedel uppnås minsta möjliga skördeförluster.

Fakta

Tid: 2019-11-27 09:30 - 15:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Sista anmälningsdag: 4 november 2019
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12

Detta seminarium finansieras med stöd av Ulla och Birger Håstadius Stiftelse och SLU Partnerskap Alnarp.


Program

Moderator: Christer Nilsson f d forskningsledare SLU, Alnarp; Agonum Konsult, mottagare av årets Håstadiuspris  

09.00 Registrering och kaffe  
09.30 Välkomna  Ann-Britt Karlsson, KSLA   
09.35 Inledning Christer Nilsson   
09.45 Hur gör de mest framgångsrika höstrapsodlarna?  Albin Gunnarsson, SFO   
10.10 Bin, rapsbaggar och pollinering i höstraps  Sandra Lindström, Hs Skåne (Utmärkelse för årets bästa doktorsavhandling)   
10.35 Skadeinsekter i Skåne  Anna Gerdtsson, Jordbruksverket, Alnarp
10.55 Skadeinsekter i Mellansverige – ett växande problem?  Lovisa Eriksson, Jordbruksverket, Linköping  11.15 Stekelparasitoider, markfauna och jordbearbetning  Christer Nilsson   
11.35 Raps och revolter – raps i möjliga framtida odlingssystem  Peter Sylwan, Fri Tanke
  
12.00 Lunch  
13.00 Virussjukdomar – förekomst, betydelse och behov av bekämpning  Anders Kvarnheden, SLU, Uppsala   
13.25 Integrerat växtskydd i Europa  Gunilla Berg, Jordbruksverket, Alnarp  13.50 Skadeinsekter och rapsareal  Josef Berger, Lunds Universitet   
14.15 Integrerad bekämpning – mål, tillämpning och konflikter  Christer Nilsson   
14.35 Samtal om skadeinsekter i raps och om integrerad bekämpning   
15.00 Avslutning, mingel och kaffe