13 nov

Loftet, Alnarpsgården, Alnarp

Branschdag Trädgård 2019

Välkommen till årets Branschdag Trädgård, ett årligt evenemang där blivande Trädgårdsingenjörer bjuder in företag, organisationer och intresserade för att möta, inspirera och nätverka.

TEMA: Framtiden i våra händer

I år låter vi dagen inspireras av temat “framtiden i våra händer”. För att värna om en hållbar framtid utformas årets Branschdag efter några av de globala miljömålen såsom ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap och begränsad miljöpåverkan.


Dagen är till för att inspirera blivande trädgårdsingenjörer och masterstudenter att söka en karriär med framtiden i åtanke.

Fakta

Tid: 2019-11-13 09:00 - 15:30
Ort: Alnarp
Lokal: Loftet, Alnarpsgården
Arrangör: Alnarps studentkår och SLU Partnerskap Alnarp
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Läs mer på https://branschdagtradgard.com/info/


Program

🍁09:00 – 09:15
Trädgårdsingenjörernas riksförbund håller invigningstal
.
🍁09:15 – 10:00
Att odla och bevara växter med historia
Erik De Vahl
.
🍁10:20 – 11:05
Kumla kommun – Hur Kumla kommun jobbar med gröna miljöer och hållbarhet
Kristina Sjöö
.
🍁11:25 – 12:10
Föreningen ’Permakultur Skåne’
.
Lunchpaus 12.10-13.15
.
🍁13:15 – 14:00
Doktor och forskare inom aeroponi
Henrik Hedlund
.
🍁14:20 – 15:05
Författare till boken “Naturligtvis – biologisk mångfald i din trädgård”
Justine Lagache
.
🍁15:30 -….
Afterwork med SLU alumn Alnarp
Emil Hilve, småskalig odlare

Med reservationer för ändringar.


Kontaktinformation