30 jan

SLU-biblioteket, Umeå

Värt att veta... Blandskog och blandade mål

seminarier, workshops |
Blandskog. Foto: Emma Holmström, SLU

Mycket av den svenska skogen är blandskog, även om skogsskötselns mallar och riktlinjer är gjorda för ett trädslag i taget.

Ofta är markägarens syfte med blandskogen att kunna kombinera produktion med andra mål, så vad händer när inte bara trädslagen utan även målbilderna blandas i bestånden? SLU har långtidsförsök i blandskog som kan ge vägledning för skötsel av den framtida skogen.

Föredragshållare är Emma Holmström, biträdande lektor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU.

Länk till inspelning.

Fakta

Tid: 2019-01-30 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.