Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2020

Publicerad: 07 mars 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjör: design - kandidatprogrammet.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Examensmöjligheter

Efter att ha läst trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram kan de flesta ta ut två examina - en yrkesexamen och en kandidatexamen. Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram leder till en kandidatexamen inom något av huvudområdena Landskapsarkitektur (LK) eller Trädgårdsvetenskap (TD). Ditt val av kurser inom programmet, och vilket huvudområde du skriver ditt examensarbete i, avgör vilken kandidatexamen du kan ta ut.

Kraven för en kandidatexamen (180 hp) är följande:

  • minst 60 hp kurser i LK eller TD på G1N/G1N-nivå
  • minst 15 hp kurser i LK eller TD på G2F-nivå
  • minst 15 hp självständigt arbete på G2E-nivå (kandidatarbete) i LK eller TD
  • 30 hp kurser kan vara på avancerad nivå

Om du har läst alla kurser som är markerade som obligatoriska i ramschemat, så kommer det att stå i ditt examensbevis att kandidatexamen uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram.

Du kan också ta ut en yrkesexamen -  trädgårdsingenjörsexamen (120 hp) om du har läst 120 hp ur ramschemat, varav 90 hp från årskurs 1-2 samt 15 hp examensarbete.

Endast kurser som är godkända i sin helhet kan ingå i en examen.

Ramschema läsår 23/24

Fakta

  • Programmet ges på svenska
  • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Management: Garden Design - Bachelor´s Programme

Kontaktinformation

Programstudierektor trädgårdsingenjör - design:

Stefan Sundblad, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
stefan.sundblad@slu.se, 040-41 50 00 (vx)

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Nicklas Karlsson tel: 040-41 5069, nicklas.r.karlsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Anna Sjöstrand, tel. 040-41 5374, anna.sjostrand@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se