Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2020

Publicerad: 15 mars 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjör: design - kandidatprogrammet.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

Examensmöjligheter

Efter att ha läst trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram kan de flesta ta ut två examina - en yrkesexamen och en kandidatexamen. Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram leder till en kandidatexamen inom något av huvudområdena Landskapsarkitektur (LK) eller Trädgårdsvetenskap (TD). Ditt val av kurser inom programmet, och vilket huvudområde du skriver ditt examensarbete i, avgör vilken kandidatexamen du kan ta ut.

Kraven för en kandidatexamen (180 hp) är följande:

 • minst 60 hp kurser i LK eller TD på G1N/G1N-nivå
 • minst 15 hp kurser i LK eller TD på G2F-nivå
 • minst 15 hp självständigt arbete på G2E-nivå (kandidatarbete) i LK eller TD
 • 30 hp kurser kan vara på avancerad nivå

Om du har läst alla kurser som är markerade som obligatoriska i ramschemat, så kommer det att stå i ditt examensbevis att kandidatexamen uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram.

Du kan också ta ut en yrkesexamen -  trädgårdsingenjörsexamen (120 hp) om du har läst 120 hp ur ramschemat, varav 90 hp från årskurs 1-2 samt 15 hp examensarbete.

Endast kurser som är godkända i sin helhet kan ingå i en examen.

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 23/24

För dig som vill söka till det här programmet
Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

 • Programmet ges på svenska
 • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Management: Garden Design - Bachelor´s Programme

Kontaktinformation

Programstudierektor trädgårdsingenjör - design:

Stefan Sundblad, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
stefan.sundblad@slu.se, 040-41 50 00 (vx)

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Nicklas Karlsson tel: 040-41 5069, nicklas.r.karlsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Anna Sjöstrand, tel. 040-41 5374, anna.sjostrand@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se