Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram

Publicerad: 23 juni 2020

Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjör: design - kandidatprogrammet.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2020

Grattis till din plats på trädgårdsingenjör: design - kandidatprogrammet vid SLU i Alnarp! Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst.

Höstterminen 2020 börjar med välkomsthälsning och upprop på campus.

Datum: måndagen den 31 augusti

Tid och plats: På webbsidan Ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

Du börjar dina studier med kursen Botanik och växtkännedom som ger dig grundläggande kunskaper om kulturväxter och deras användningsområden. I november börjar kursen Trädgårdsdesignens metod och material, där du får bekanta dig med en del av de verktyg och metoder som ingår i trädgårdsdesignerns yrkesroll. Sök fram kurserna med hjälp av den här sökfunktionen för att se mer information, schema och litteratur etc.

De två första åren läser du obligatoriska kurser tillsammans med de andra studenterna på programmet. Det tredje året kan du välja bland flera kurser som du i vissa fall läser med studenter från andra program. En översikt av samtliga kurser i programmet kan du se om du klickar på rubriken Ramschema på den här sidan.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

Du hittar all information som du troligtvis behöver som ny student på SLU, på sidan Ny student.

Varmt välkommen till SLU!
Karin Svensson, programstudierektor

Examensmöjligheter

Efter att ha läst trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram kan de flesta ta ut två examina - en yrkesexamen och en kandidatexamen. Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram leder till en kandidatexamen inom något av huvudområdena Landskapsarkitektur (LK) eller Trädgårdsvetenskap (TD). Ditt val av kurser inom programmet, och vilket huvudområde du skriver ditt examensarbete i, avgör vilken kandidatexamen du kan ta ut.

Kraven för en kandidatexamen (180 hp) är följande:

  • minst 60 hp kurser i LK eller TD på G1N/G1N-nivå
  • minst 15 hp kurser i LK eller TD på G2F-nivå
  • minst 15 hp självständigt arbete på G2E-nivå (kandidatarbete) i LK eller TD
  • 30 hp kurser kan vara på avancerad nivå

Om du har läst alla kurser som är markerade som obligatoriska i ramschemat, så kommer det att stå i ditt examensbevis att kandidatexamen uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram.

Du kan också ta ut en yrkesexamen -  trädgårdsingenjörsexamen (120 hp) om du har läst 120 hp ur ramschemat, varav 90 hp från årskurs 1-2 samt 15 hp examensarbete.

Endast kurser som är godkända i sin helhet kan ingå i en examen.

Fakta
  • Programmet ges på svenska
  • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Management: Garden Design - Bachelor´s Programme

Kontaktinformation

Programstudierektor trädgårdsingenjör - design:

Karin Svensson, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
karin.svensson@slu.se, 040-41 5440

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om tillgodoräknanden och regler. Anna-Kari Trondman, tel: 040-41 5091, E-post: anna.kari.trondman@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär. Karoline Schua, tel. 040-41 5034, E-post: karoline.schua@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se