Food and Landscape - antagna t.o.m. hösten 2023

Publicerad: 27 maj 2024

Det här masterprogrammet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Gå till programsidan på engelska.

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsplan

Fakta

  • Programmet ges på engelska.
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogrammet Mat och landskap.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor - Food and Landscape

Anna Peterson, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon:
040-41 5454
E-post: psr.foodscape@slu.se