Studieavgifter och stipendier

Senast ändrad: 18 september 2023

Om du är medborgare i ett land utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz så måste du betala anmälningsavgift och studieavgift.

Som avgiftsbetalande student är du garanterad bostad om du har antagits i den första antagningsomgången. Detta kommer erbjudas dig av SLU. Om du är avgiftsskyldig och har beviljats stipendium så är du ändå garanterad bostad.

Om du är medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz så behöver du inte betala anmälningsavgift eller studieavgift.

Som utbytesstudent eller doktorand behöver du inte betala studieavgifter.

SLU tar mellan 105 000 kr och 300 000 kr i studieavgift per läsår (max 60 högskolepoäng). Nedan följer en lista över studieavgift för varje ämnesområde.

Ämnesområde

Studieavgift (kr)

Samhällsvetenskap

105 000

Naturvetenskap och teknik

152 000

Landskapsarkitektur och design

300 000

Vårdvetenskap

160 000

Veterinärmedicin

195 000

Övrigt

128 500 

Levnadsomkostnader

Levnadsomkostnader i Sverige beror i hög utsträckning på din individuella livsstil. Du bör inte räkna med att kunna leva på mindre än 8568 kr per månad, vilket är det lägsta beloppet angivet av Migrationsverket. Denna summa är också aningen lägre än vad svenska studenter lever på. Säkerställ därför innan du lämnar ditt hem att du kommer kunna finansiera ditt uppehälle. Det kommer att spara dig en hel del onödig stress och bidra till en mycket mer njutbar studieerfarenhet i Sverige. För mer information om levnadsomkostnader i Sverige, besök Study in Sweden.

 

Betalning av studieavgifter

En anmälningsavgift om 900 kr (ca 100 euro) gäller för alla SLU:s program och kurser. För att ansöka, besök www.universityadmissions.se eller www.antagning.se.

När du har fått antagningsbesked till ett program eller en kurs på SLU så kommer du att erhålla betalinstruktioner via e-post. Om du är nyantagen till ett program kan du efter erlagt betalning ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Om du har blivit sent antagen så måste du kontakta SLU för att få betalinstruktioner så fort du har fått ditt antagningsbesked.

Undantag från kravet på studieavgift

Det finns vissa undantag för internationella studenter från utanför EU/EEA eller Schweiz som inte behöver betala anmälningsavgift och studieavgift.

Se mer om detta på University Admissions på sidan Am I required to pay.

Återbetalning av studieavgift

SLU återbetalar endast studieavgifter i enlighet med SLU:s återbetalningspolicy. Denna policy har du fått samtidigt som du fick instruktioner om betalning. Vi återbetalar generellt sett endast till samma bakkonto som betalningen gjorts från. För att undvika problem med återbetalning så rekommenderar vi starkt att betalar från ett konto där du är kontoinnehavaren. För mer information, kontakta oss.

Stipendier

Stipendier finns tillgängliga för avgiftsskyldiga studenter antagna till de flesta av SLU:s program. Stipendier utdelas både från Svenska institutet (SI) och direkt från SLU.

Stipendier från SLU

För läsåret 2021/2022 kommer SLU att erbjuda ett litet antal stipendier.

Alla studenter som ansöker till ett SLU-program som sitt högsta prio senast vid sista anmälningsdag den 15 januari kommer att få information om hur man ansöker om stipendium som täcker hela studieavgiften. Ansökningsinstruktioner kommer att skickas till alla behöriga sökande inom några dagar efter sista anmälnignsdag. Sista dag att ansöka om stipendium är den 20 februari. SLU:s stipendier täcker endast studieavgiften, inga levnadsomkostnader eller resekostnader är inkluderade. Alla avgiftsskyldiga studenter, inklusive mottagare av stipendier, erbjuds också fulltäckande sjukvårdsförsäkring genom Kammarkollegiet FAS+ under hela studieperioden.

Du kan läsa de fullständiga villkoren för försäkringen på Kammarkollegiets hemsida.

Vi accepterar stipendieansökningar för alla program som SLU är ensam anordnare för och som går på helfart på campus.

Stipendier från Svenska institutet

Stipendier från Svenska institutet täcker både studieavgift och levnadsomkostnader. Det finns olika stipendier beroende på din bakgrund.

För att läsa mer om dessa stipendier, besök:

Stipendier inom vissa Erasmus-program

Vissa Erasmus mundus-inriktningar inom SLU:s program kan erbjuda stipendier. För närvarande har följande program Erasmus-inriktningar:

Erasmus Mundus Plant Biology


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15