SLU-nyhet

Är du en student eller studentgrupp med många idéer eller en affärsidé som behöver utvecklas?

Publicerad: 09 februari 2024

Vad?

Delta i EU-projektet NOBALIS program för utveckling av entreprenörskap och innovation för att främja utvecklingen av innovativa affärsidéer fokuserade på mat, biotech och bioresurser. I programmet erbjuds hands-on support, internationella mentorer, hjälp med IP management, prototyping och hjälp med att skapa ett kontaktnät med investerare. De bästa grupperna kommer att vinna ytterligare priser och support. Alla aktiviteter kommer att ske online.

När?

Det första mötet, den 6 mars 2024, kl 13:00-17:00 CET, kommer att vara ett Hackaton där idégenerering och idéutveckling är i fokus.

Hur?

Ansök senast den 21 februari för att delta via denna länk.

I programmet erbjuds;

  • hands-on support,
  • internationella mentorer,
  • hjälp med IP management,
  • prototyping och hjälp med att skapa ett kontaktnät med investerare.

De bästa grupperna kommer att vinna ytterligare priser och support. Alla aktiviteter kommer att ske online.

Öppna pdf:en för mer information.

 


Kontakt och mer information

För frågor och mer information om NOBALIS EICD-programmet, vänligen kontakta projektkoordinator Paula Kägu på paula@bia.ee

Bakom projektet utöver SLU står, Estonian University of Life Sciences (EULS), Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU), Linnaeus University (LNU) and Norwegian University of Life Sciences (NMBU).

Läs mer på https://eit-hei.eu/projects/nobalis/