SLU-nyhet

Inspirerande föreläsning och samtal om hållbar mat och klimat

Publicerad: 22 september 2023
Anna Richert får priset som årets SLU-alumn 2023. Foto: Johan Wahlgren.

20 september kom Anna Richert, Årets SLU-alumn 2023, till SLU i Ultuna för att hålla sin alumnföreläsning och för att ta emot sitt pris.

Ceremonin inleddes med att Pär Forslund höll ett inledningstal och därefter lämnade över ett diplom, blommor och en present till Anna Richert.

I sin föreläsning berättade Anna bland annat om hur hon brinner för att översätta forskningspublikationer till praktiskt användbar kunskap och information för konsumenter: ”Bring facts to the table”. Det framgick också att Annas kompetens täcker frågor kring avlopp, kretslopp, gödselmedel, växtnäringsbalanser och klimatåtgärder i jordbruket, i Sverige och internationellt. Hon har även deltagit i utveckling av klimatcertifiering för svenska livsmedel.

Efter föreläsningen ledde moderator Annsofie Wahlström ett samtal med Anna där de även talade om rollen som Årets SLU-alumn och vad det betyder att vara en alumn. Anna förklarade att hennes nätverk från studierna är mycket värdefulla, och att hon många gånger kontaktat sitt alumnnätverk när hon haft en knivig fråga att lösa.

Samtalet övergick till en diskussion där även studenten Saga Preis, ordförande i studierådet BioLivs, och alumnen Linn Torstensson, produktspecialist på Coop, bjudits in. Diskussionen gav många intressanta inspel om den komplicerade omvandlingen till ett hållbart samhälle med fokus på mat och konsumtion. En fråga som lyftes var hur studenter kan göra hållbara val utifrån sin situation med till exempel begränsad ekonomi. Samtalet avslutades med att panelen var eniga om att det finns hopp för att nå målen, genom studenters drivkraft, ökade kunskaper och att forskare och konsumenter kommunicerar sitt intresse för mera klimatsmart mat. Ett sätt att nå målen är genom dialog och i möten människor emellan menar Anna, som till exempel att dela en måltid och prata om hur man på individnivå kan äta mera klimatsmart.

Efter föreläsningen bjöds på fika och mingel

Fakta:

Juryns motivering

”Anna Richert har gjort en enastående karriär som specialist inom hållbara matsystem. Hon har gjort ett stort avtryck genom att på ett pedagogiskt sätt lyfta komplexa frågor kring mat och miljö, alltid utifrån vetenskaplig stringens, pragmatism och med stor ödmjukhet inför olika målkonflikter. I sitt genuina engagemang för att åstadkomma ett mer hållbart matsystem omsätter hon forskning i konkret verksamhet. Anna bidrar till att svenska konsumenter i dag enklare kan göra medvetna och hållbara matval.”

Mer information om Anna Richert och utmärkelsen (SLU:s nyhet om utnämningen, Februari 2023)

Mer information om utmärkelsen Årets SLU-alumn

En inspelning av Annas föreläsning finns tillgänglig på slu.se/alumn.