SLU-nyhet

En ny ID-portal på plats

Publicerad: 30 januari 2023

Nu finns en ny ID-portal för SLU:s studenter och medarbetare där det enkelt går att aktivera ett nytt konto, återställa lösenord, höja sin tillitsnivå (Assurance Level) och ändra sitt lösenord.

Du som redan har ett konto behöver inte göra något i dagsläget.

Det som är nytt med ID-portalen är att det går att identifiera sig med mobilt Bank-ID och på så sätt så behöver man inte kontakta IT:s kundmottagning om man glömt sitt lösenord eller ska aktivera ett nytt konto. Om man inte har mobilt Bank-ID går det bra att kontakta kundmottagningen och få hjälp.

Här hittar du den nya ID-portalen: https://idportal.slu.se

Vad menas med Assurance Level?

För att SLU ska få använda Sunets tjänster som Ladok, Prisma, Zoom, Canvas och andra lärplattformar och mediatjänster måste SLU ha en ha en tillförlitlig och säker hantering av användaridentiteter. Detta kontrolleras enligt ett ramverk där basnivån är Assurance Level 1 och nästa nivå är Assurance Level 2 som kräver högre säkerhet. Vissa av Sunets tjänster kräver AL2, vilket SLU nu alltså har.