SLU-nyhet

SLU stärker svensk idrott

Publicerad: 29 augusti 2022

Sedan 1 augusti kan SLU tituleras elitidrottsvänligt lärosäte. Det är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och svenska lärosäten. Syftet är att stärka idrottares möjligheter till akademiska studier parallellt med en elitidrottssatsning. Det finns 13 idrottsvänliga lärosäten i Sverige. Avtalet gäller i fyra år.

Att utses till ett elitidrottsvänligt lärosäte medför en del åtaganden. En idrottare som antas till något av SLU:s program ska erbjudas ett individuellt studieupplägg vad gäller föreläsningar, studietakt och tentor. Ansökan till utbildningarna sker på samma sätt som för alla andra.

I åtagandet ligger även stöd för karriärrådgivning, karriärövergångar och karriärutveckling. SLU ska utse en projektledare för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer.