SLU-nyhet

Läs miljöredovisningen 2021

Publicerad: 15 juni 2022

Nu är SLU:s miljöredovisning för 2021 klar.

I miljöredovisningen kan du läsa om SLU:s miljö- och hållbarhetsarbete under 2021, hur det har gått med våra miljömål, vilka betydande miljöaspekter vi har och vad vi planerar att arbeta med framöver.

En granskad miljöredovisning är krav i EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning för EMAS-registrering. Redovisningen för 2021 har nu blivit granskad och godkänd av vårt certifieringsorgan RISE.

Du hittar årets och tidigare års miljöredovisningar på miljöenhetens sida.

Fakta:

EMAS står för "Eco-Management and Audit Scheme".