SLU-nyhet

Ett historiskt vägval - krisen är ett gyllene tillfälle att ställa om

Publicerad: 17 maj 2022
Logotyp för podden Feeding your mind från SLU Future Food.

Några av följderna av två års global pandemi och kriget i Ukraina är att bränslepriserna, matpriserna och inflationen stiger. Är krisläget något som kommer att snabba på eller bromsa den nödvändiga omställningen mot hållbara livsmedelssystem? Vi står inför ett historiskt vägval just nu, menar de tre SLU-forskare som intervjuas i det senaste avsnittet av podden Feeding your mind från SLU Future Food.

– Nu är egentligen ett helt gyllene tillfälle att verkligen accelerera omställningen, för att vi ser vad som händer om vi fortsätter med det här beroendet av fossila insatsvaror. Det finns en medvetenhet om att vi behöver förändra oss, och vi har genom pandemin visat också att vi är väldigt benägna att ställa och ändra beteende när det är skarpt läge och det verkligen behövs, säger Helena Hansson, SLU-professor i nationalekonomi med inriktning på jordbrukssektorns ekonomi. Helena Hansson fortsätter: 

– Jag tänkte att det som sker nu skulle vara ett wake up call, att man skulle lyfta blicken och våga tänka långsiktigt. Men förutom bestörtningen över att ett krig överhuvudtaget kunde uppstå, är jag nog mest förvånad över att man från politikers håll har visat sig inställda på att lappa och laga i befintliga hjulspår istället för att verkligen vilja ställa om och stödja en omställning. Det tycker jag är väldigt besynnerligt och kontraproduktivt.

Under vintern och våren har regeringen beslutat om omkring sju miljarder kronor för att kompensera för höga elkostnader för svenska hushåll, tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel som beräknas kosta 3,7 miljarder kronor, och en drivmedelskompensation på 1000 kr till privatpersoner som äger en bil; en åtgärd som kostar omkring fyra miljarder kronor.

– Det finns ju kända citat om att i en kris finns möjligheterna till förändring. Men jag ser snarare att man nu trycker de verkligt stora problemen som klimatet och den biologiska mångfalden i bakgrunden, och subventionerar fossil energi för att bibehålla produktionen med argumenten att vi nu behöver producera mer, säger Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi.

– Nu borde man utnyttja tillfället till att ställa om, diversifiera och effektivisera vår odling. Med mer vall och perenna grödor i växtföljderna finns stora möjligheter att öka bördigheten och minska beroendet av externa insatsmedel, framförallt då mineralgödsel och växtskyddsmedel. Och vi skulle kunna producera mer proteiner hemmavid istället för att importera så mycket soja som vi gör idag. Men för att nå dit måste det ju vara en målsättning för politiken, konstaterar Bommarco.

Om nuläget blir en historisk brytpunkt eller inte, beror på vilket vägval vi gör nu, menar både Riccardo Bommarco, Helena Hansson och SLU-kollegan docent Pernilla Tidåker, som forskar kring hållbara livsmedelssystem.

– Det är ju en Atlantångare som ska vändas. Men nu är det skarpt läge också kring frågor som livsmedelssäkerhet och självförsörjningsgrad. Det som tidigare har upplevts som hypotetiskt och osannolikt, där är vi idag. Vi har vetat länge att vi behöver omställning till fossilfrihet; men nu blir också det etiskt ohållbara i dagens system tydligt. Pengarna som vi köper in olja, diesel, naturgas och mineralgödsel för går till exempelvis Rysslands invasion av Ukraina.

Lyssna på avsnittet här 

Fakta:

Feeding Your Mind är en podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid SLU. Intervjuar gör Ylva Carlqvist Warnborg. Podden hittar du på Soundcloud, iTunes, Acast, Spotify, eller där poddar finns.


Kontaktinformation