SLU-nyhet

Störningar i våra IT-system

Publicerad: 18 maj 2022

SLU:s nätverk uppdateras för att öka säkerheten och kapaciteten. Störningar kan uppstå under eftermiddagen och kvällen den 18 maj.

För tillfället finns det kapacitetsproblem i SLU infrastruktur. Det kan ge följdeffekter som att olika system upplevs som tröga eller att det t.ex. är problem att skicka e-post eller logga in på webbmejen.

Nu påbörjar vi de första stegen för att åtgärda kapacitetsbristen i vår infrastruktur. Under eftermiddagen och kvällen kommer det att genomföras en nätomläggning. Vi kommer också att göra mindre förändringar i det trådlösa nätverket. Störningar i våra system kan uppstå.