SLU-nyhet

Angående situationen i Ukraina – uppdatering 2 mars

Publicerad: 02 mars 2022

Regeringen uppmanar universitet och högskolor att avbryta samarbeten med Ryssland och Belarus.

– Det är med sorg som vi följer vad som händer i Ukraina och vi stödjer regeringens fördömande av invasionen. Vi ser nu över hur vi kan stödja de medarbetare och studenter som berörs negativt av den pågående invasionen, säger rektor Maria Knutson Wedel.

Som myndighet följer vi vad regering och departement beslutar att vi ska bidra med. Idag 2 mars kom en uppmaning från regeringen till alla Sveriges lärosäten att upphöra med kontakter och forskningssamarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

– Vi uppmanar lärosäten att beakta de säkerhetspolitiska aspekterna. Regeringen rekommenderar lärosäten att ha en mycket strikt hållning vad avser utbetalningar, avtal och liknande som involverar ryska och belarusiska statliga institutioner, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

SLU:s ledning har kontinuerligt kontakt med regeringskansliet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. SLU står bakom det uttalande som SUHF har publicerat.

Vi instämmer också med uttalandet från European League For Life Sciences, ELLS.

Vi har, liksom andra lärosäten, tagit reda på om vi har studenter och medarbetare på plats i Ukraina eller studenter från området på plats på SLU. Vi tar också reda på vilka samarbeten som finns mellan SLU och lärosäten i området. 

Som ett internationellt universitet har vi många som berörs på olika sätt och händelserna kan väcka oro och stress. Vi vill också påminna om de resurser som finns vid SLU för att stödja medarbetare och studenter som känner oro eller mår dåligt. 

Studenter

Kontakta studievägledningen, programstudierektor/kursansvarig eller studenthälsan.

Medarbetare

Kontakta närmaste chef eller företagshälsovården.

Säkerhetsfrågor

SLU:s säkerhetsorganisation följer händelseutvecklingen noggrant och är beredda att vidta åtgärder vid behov.

Vi bevakar i första hand händelseförloppet ur ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv och vill be er alla vara extra uppmärksamma och inte råka sprida felaktig information eller klicka på okända länkar.

Har du inte tagit del av SLU.s nanoutbildning i IT- och informationssäkerhet så uppmanar vi att göra det: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/sakerhet/informationssakerhet/utbildning/

Se även nyhet om det skärpta säkerhetsläget vad gäller cyberangrepp.

Mejla sakerhet@slu.se