SLU-nyhet

Undervisning och examination

Publicerad: 09 februari 2022

Från 9 februari slopas rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om att erbjuda delvis distansundervisning för högre utbildning.

Pandemisituationen har påverkat den sociala studiemiljön, varför en återgång så snabbt som möjligt är önskvärt, samtidigt som vi tar vara på goda erfarenheter av nya sätt att undervisa från de senaste två åren.

Nuvarande anvisningar för undervisning ligger dock kvar under läsperiod 3 för att ge kursledare och examinatorer tid att planera och göra riskanalys och innebär att alla studenter ska ha undervisning minst en dag i veckan på campus.

Anvisningarna slopas helt läsperiod 4, som startar 24 mars, och lokaler kan bokas med full beläggning.

För tentamensperiod 3 gäller att i möjligaste mån använda den ordinarie tentamensformen för kursen. Redan planerade hemtentamina kan användas, men kvaliteten måste alltid beaktas.

Även om inriktning och mål är att återgå till campus under den kommande perioden, så kan lärare behöva vara hemma med lätta symptom, och då välja att upprätthålla undervisningen digitalt.

Klusterspridning kan också ge anledning att gå över till digital undervisning för att minimera smittspridning. Andra planeringsmässiga skäl kan också påverka återgången till campus.