SLU-nyhet

Ny riktlinje - riskbruk och skadligt bruk

Publicerad: 21 december 2022

Personalavdelningen har uppdaterat riktlinjerna för hantering av alkohol- och drogproblematik vid SLU. Ny benämning är riktlinje för riskbruk och skadligt bruk och den träder i kraft 1 januari. Både medarbetare och studenter omfattas av riktlinjen

SLU ska arbeta förebyggande och snarast ingripa om vi känner till eller misstänker riskbruk eller skadligt bruk. Skadligt bruk kan handla om till exempel alkohol, narkotika, läkemedel, spel, sociala medier etc. 

Chefer agerar så tidigt som möjligt vid oro, ohälsa eller när någon inte fungerar på arbetsplatsen. Medarbetare och studenter reagerar om en kollega eller studiekamrat inte mår bra eller visar tecken på förändrat beteende som kan tyda på skadligt bruk. Skyddsombud och fackliga företrädare kan ge stöd under processen. HR-specialist vägleder och stödjer chefer och medarbetare i frågor om skadligt bruk och i den rehabilitering som kan bli aktuell. 

För medarbetare och studenter finns mer information här. För chefer finns mer information här.