SLU-nyhet

Visselblåsarfunktion ska införas

Publicerad: 14 januari 2022

Den 17 december trädde en ny lag i kraft. Alla myndigheter ska upprätta en kanal där missförhållanden kan rapporteras.

Vid SLU pågår arbetet med att upprätta en visselblåsarkanal sedan hösten 2021. Juristenheten har tagit fram ett PM som underlag.

— Nästa steg i processen är att tillsammans med andra relevanta funktioner på SLU komma överens om ett slutligt förslag om hur funktionen ska utformas och fungera, säger Sebastian Bromander, jurist.

Därefter kan ett formellt beslut fattas. Visselblåsarfunktionen ska finnas på plats senast den 17 juli 2022. Visselblåsarfunktionen kommer utformas på ett sätt som gör att det är möjligt att vara anonym för den som önskar.

Missförhållanden kan också, likt tidigare, rapporteras på andra sätt, till exempel till närmaste chef eller annan ledningsperson, juristenheten, HR, beroende på vad ärendet gäller. Det står även alla fritt att använda sig av sin grundlagsskyddade meddelarfrihet, både nu och framöver.

— Visselblåsarfunktionen kommer vara ett komplement och innebära ett förstärkt skydd för den som rapporterar missförhållanden som omfattas av den nya lagen.