SLU-nyhet

Prisat examensarbete inom landskapsarkitektur

Publicerad: 15 juni 2021

Olof Olterman Arvidsson, nybliven landskapsarkitekt vid SLU, har belönats med Rambölls pris för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur.

Rambölls stipendiet för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur kan sökas av den som skrivit examensarbete inom yrkesprogrammet eller masterprogrammet i landskapsarkitektur vid SLU. Årets stipendium tilldelas Olof Olterman Arvidsson och hans arbete Förstärkt naturupplevelse – designelementets möjlighet att förstärka upplevelsen av naturmiljöer

– Juryn var enig om att Olofs exjobb hade något extra. Vi inspireras av både metodval, presentation och resonemangen om platskännedom. Arbetet genomsyras av ett lugn och en eftertänksamhet som stannar kvar. Läsvärt! säger Jessica Jansson, landskapsarkitekt på Ramboll och ansvarig för utdelning av stipendiet.

Motiveringen lyder:

I detta inspirerande arbete undersöks hur vår upplevelse av naturen kan förstärkas genom tillägg av designade element. Tre till synes alldagliga platser väljs ut och vi får följa med i skissprocessen där elementen arbetas fram. Processen beskrivs skickligt i bild och text, skapar nyfikenhet inför resultatet och förmedlar en ödmjukhet inför både uppgiften och ämnet i stort.

I läsandet blir vi påminda om vikten av god platskännedom, förståelse för platsers ständiga förändring och att se det lilla i det stora. Påminnelser som kan tyckas självklara men är väsentliga i en digital tid då vi ständigt strävar efter effektivitet och kontroll, samtidigt som vi vistas alltmer i naturen. Arbetet lyckas föra fram ett inom landskapsarkitekturen allmängiltigt budskap på ett enastående vis.

Här finns hela axemensarbetet: Förstärkt naturupplevelse : designelementets förmåga att förstärka upplevelsen av naturmiljöer

Länk till nyheten på Rambölls hemsida


Kontaktinformation