SLU-nyhet

Topplacering för SLU i Klimatstudenternas ranking 2021

Publicerad: 15 mars 2021

För andra året i rad rankar organisationen Klimatstudenterna svenska universitet och högskolors klimatarbete. Även i år fick SLU en topplacering.

Lärosätena poängsattes inom fyra områden:

  • flygutsläpp per årsarbetskraft,
  • mätning av totala utsläpp,
  • minskning av flygutsläpp samt
  • mål och handlingsplaner.

Klimatstudenterna har rangordnat lärosätena dels baserat på faktiska utsläpp och utsläppsminskningar, dels baserat på ambitioner framåt i klimatarbetet.

Siffrorna som rankningen bygger på är till stor del samma data som lärosätena varje år rapporterar till Naturvårdsverket.

– Det är bara att gratulera de tre lärosätena som fick högre poäng än oss i år. Det här är en ”tävling” där vi alla tjänar på varandras framgångar och vi inspirerar varandra till ständiga förbättringar. SLU fick 52 av 100 poäng i 2020 års ranking och i år nådde vi 81 poäng. Vi har tagit rejäla kliv uppåt det senaste året bland annat i och med våra uppdaterade miljömål, säger Johanna Sennmark, miljöchef på SLU.  

1,5-gradersmålet

2019 antog 37 lärosäten i Sverige, inklusive SLU, Klimatramverket för universitet och högskolor och åtog sig därmed att ha utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet till 2030. Klimatstudenterna tog initiativet till denna rankning för att sätta ytterligare press på lärosätena i deras klimatarbete.

Sveriges alla universitet och högskolor blev tillfrågade om att delta, varav en majoritet, 25 lärosäten, svarade på undersökningen 2021 och det är dessa uppgifter som ligger till grund för rankningen.