SLU-nyhet

Kravprofil för prorektor och process för rekryteringen beslutade

Publicerad: 19 mars 2021

Nuvarande prorektor Karin Holmgrens förordnande går ut i årsskiftet 21/22 och rekrytering av hennes ersättare påbörjas nu. SLU:s styrelse fattade vid sitt möte 18 mars beslut om kravprofil och process för rekryteringen.

Rekryteringen hanteras av en rekryteringsgrupp som utsetts av styrelsen. Ansöknings- och nomineringsperioden löper till den 12 april. Därefter följer intervjuer samt hearing i en hörandeförsamling bestående av anställda och studenter. Styrelsen utser ny prorektor den 17 juni.

Anställda vid SLU har möjlighet att nominera kandidater, som dock ska ha accepterat nomineringen.

Till följd av den pågående pandemin planeras för digitala sammanträden.

Mer information om rekryteringen med kravprofil, rekryteringsprocess och kontaktpersoner hittar du via länken nedan. Sidan uppdateras löpande med ny information.