SLU-nyhet

Nya mål och riktlinjer för tjänsteresor

Publicerad: 18 januari 2021

Hela SLU:s verksamhet syftar till att bidra till att ta fram och förmedla kunskap om hållbara system och ansvarsfullt brukande av naturresurserna, därför har vi nu tagit ett steg till i vårt arbete med att minska utsläppen från flygresor i tjänsten.

– Vi vill minska vår klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet samtidigt som vi bedriver verksamhet i världsklass, det är inte alltid lätt och kan innehålla flera målkonflikter. Därför har vi nu tagit några progressiva beslut, säger rektor Maria Knutson Wedel. Målet är också i linje med vår nya strategi där hållbarhet är ett av tre fokusområden.

Arbetet med att ta fram nya miljömål kring tjänsteresor och uppdaterade riktlinjer för tjänsteresor och möten har drivits av miljöenheten och personalavdelningen. En referensgrupp, bestående av utvalda representanter från SLU:s ledning, prefekter, SLUSS, avdelningschefer, de olika facken och Klimatgruppen har bildats och representanterna är fördelade över SLU:s olika orter. Arbetet inleddes med en workshop i januari 2020 där nuvarande och önskat läge diskuterades. Under våren skickades ett första förslag på mål och riktlinjer på remiss till hela SLU. Svarsfrekvens på remissen var god och många genomarbetade synpunkter kom in.

Miljömål för tjänsteresor:

  • Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 % för inrikes flygresor och 50 % för utrikes.

Vad innebär det här för SLU och alla medarbetare och studenter?

Ska inte SLU:s medarbetare/forskare delta på konferenser och ska våra försök exempelvis i låginkomstländer nu avslutas?

– SLU har en viktig roll att spela när det gäller omställning till ett hållbart förvaltande av vår planet, en hel del flygresor behöver fortfarande göras för att delta på konferenser eller göra fältförsök, men många resor kan vi idag ersätta med digitala kanaler, fortsätter Maria Knutson Wedel.

Kommer det bli svårt att få ihop balansen mellan arbete och fritid nu när vi nästan inte alls kan flyga inrikes?

– För att hjälpa oss att tänka har vi samtidigt som vi har tagit fram målen för tjänsteresor även arbetat med reseriktlinjer. Det ska också vara hållbart rent socialt att arbeta hos oss, det ska gå att kombinera med familj och ett aktivt liv. Vi har några år på oss att nå ner till 60 % minskning av utsläppen och coronapandemin har mitt i allt elände, lärt oss en hel del om hur man genomför digitala möten och sköter ett kvalificerat samarbete på distans, säger Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör.

Hur ska det här gå till?

– Till målet har vi tagit fram en handlingsplan som ger oss ganska konkret to-do-list om vem som ska göra vad, vad vi kan göra för att vår infrastruktur ska stödja ett arbetsliv med minskat flygresande, hur vår kultur ska främja detta och också vad vi ska göra när vi ändå måste flyga, säger miljöchef Johanna Sennmark, men ingen menar att det här är helt lätt, de flygresor som vi gjort hittills har mycket sällan varit i onödan. Nu måste vi tänka nytt.

SLU har under vintern 2020-2021 tagit beslut inom fem områden för att anpassa vår verksamhet, dessa gäller uppdaterade miljömål inom utbildning, miljöanalys, utsläpp från tjänsteresor, energiproduktion och -besparingar, samt riktlinjer för inköp av mat.

Oavsett dessa nya riktlinjer för tjänsteresor gäller i första hand regeringens restriktioner med anledning av coronapandemin.