SLU-nyhet

SLU skriver avtal med Uppsala klimatprotokoll

Publicerad: 08 oktober 2021

Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt klimatavtal mellan organisationer, företag och offentliga verksamheter i Uppsala kommun som syftar till att samverka för att öka takten i klimatomställningen.

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel signerade avtalet den 6 oktober.

– Det är ett bra sätt för oss att lokalt samverka i klimatfrågan. Protokollet har ambitiösa mål och det har vi på SLU också, säger SLU:s miljöchef Johanna Sennmark.

 

– Medlemmarnas gemensamma målsättning är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 14 procent per år till och med 2030. Det stämmer väl överens med SLU:s vision om klimatneutralitet till 2027. Vi ser fram emot alla möjligheter det här ger oss att utöva klimatomställning i en stad. Det ger fantastiska erfarenheter och insikter om det viktiga i att samarbeta kring dessa frågor. Ingen löser klimatkrisen själv.

 

Totalt var det ett 40-tal medlemmar som skrev under på att samverka för klimatet under kommande treårsperiod. Förutom SLU, har också Uppsala Universitet, Region Uppsala, Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län samt fler lokala företag inom bland annat bygg-, life science- och teknikkonsultbranschen skrivit under avtalet och lovar därmed dessutom att anta ett urval av protokollets klimatutmaningar under hösten 2021.