SLU-nyhet

Uppdaterade miljömål för SLU:s utbildningar

Publicerad: 18 januari 2021

Att utbilda studenter inom hållbarhet är högt prioriterat. Genom att ge nästa generations beslutsfattare bra verktyg och förståelse för komplexiteten i flera hållbarhetsproblem gör vi som universitet stor nytta.

År 2017 sattes ett övergripande mål: alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska få en bra bas att hantera alla perspektiv (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) på hållbarhet i sin framtida yrkesutövning. För att uppnå detta sattes flera delmål som följs upp i det sedvanliga miljöledningsarbetet. Det övergripande miljömålet kvarstår men delmålen har uppdateras.

Delmålen har vi formulerat så här:

  • Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) till 2025.
  • I kursutvärderingar senast år 2025 få minst 3,5 (av 5,0 möjliga) i medelvärde på fråga om i vilken utsträckning som hållbarhet integrerats i utbildningen.
  • Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i deras nuvarande yrkesutövning, samt om de anser sig använda verktygen och bidra till en mer hållbar värld.

– Det här blir ytterligare ett steg för oss att implementera SLU:s nya strategi. Ett av fokusområdena i den är just SLU:s nästa steg för hållbar utveckling och genom att vara tydligare i programmen hoppas vi ge framtidens beslutfattare bra verktyg för komplexa frågor, säger prorektor Karin Holmgren.

SLU har under vintern 2020-2021 tagit beslut inom fem områden för att anpassa vår verksamhet, dessa gäller uppdaterade miljömål inom utbildning, miljöanalys, utsläpp från tjänsteresor, energiproduktion och -besparingar, samt riktlinjer för inköp av mat.