SLU-nyhet

Lunchseminarium 28/1: Att ställa om och sätta fart

Publicerad: 22 januari 2021

Vad är det som hindrar människor att ställa om och vad kan sätta fart på dem? Välkomna på digitalt lunchseminarium med Maria Wolrath Söderberg från Södertörns högskola.

Maria Wolrath Söderberg är retoriker och forskar vid Södertörns högskola om hur människor resonerar i målkonflikter och särskilt i förhållande till klimatfrågor.

I samhällsdebatten kan det verka som om teknik och innovation ensamt ska lösa klimatproblemet, men alltmer talar för att en stor del av trögheten ligger på beteendesidan. Det finns en hel del studier om vad som hindrar individer och grupper att ställa om. Det mesta fokuserar på klimatförnekare som bara är en liten andel av befolkningen även om de bullrar en del. I min forskning koncentrerar jag mig på den stora del av befolkningen som vet att klimatkrisen är på allvar och som vill leva ett hållbart liv, men som ändå har höga växthusgasutsläpp. Hur kan det komma sig att man gör saker som man vet är skadliga för klimatet? Och vad är det som gör att vissa människor faktiskt ändrar beteende för klimatets skull fast det kostar på? Vid det här seminariet kommer jag att försöka sammanfatta några fynd som utmanar en del väl spridda antaganden om klimatkommunikation. De har att göra med kunskapens roll, rädsla och andra känslor, moraliska överväganden och de sociala sammanhangen. Därefter hoppas jag att vi kan diskutera vad den här forskningen skulle kunna betyda för er.