SLU-nyhet

Om du blivit smittad av covid-19

Publicerad: 11 september 2020

Om du efter provtagning är konstaterat smittad av covid-19 har du vissa skyldigheter enligt smittskyddslagen: de som du varit i närheten av behöver informeras. På så vis kan smittspridningen minska.

Du som blivit konstaterat smittad av covid-19 ska göra följande:

  • Stanna hemma och följ aktuella riktlinjer för covid-19. Läs mer på 1177.se.
  • Meddela din chef, eller din lärare och din studentkår om du är student, var du varit någonstans och träffat andra i verksamheten.

Du som är chef eller lärare/kursansvarig, som får veta att en medarbetare eller student konstaterats smittad ska följa rutinen för smittspårning. Informationen finns på coronawebben:
- för chefer: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/information-om-corona/corona-information-rad-tips-faq-chefer/
- för lärare: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/information-om-corona/corona-information-rad-faq-psr-larare/