SLU-nyhet

Upplåsta entréer kring terminsstart

Publicerad: 27 augusti 2020

Samtliga entrédörrar till byggnader som studenter behöver tillgång till på SLU:s huvudorter kommer att vara öppna dagtid från 31 augusti och två veckor framåt för att minska risken för trängsel.

Den 14 september återgår SLU till utökad låsning. Huvudentréerna är då öppna dagtid och resterande dörrar är låsta och öppnas med passerkort och kod.