SLU-nyhet

Studentkårernas åtgärder för minskad smittspridning vid välkomstaktiviteter och pubverksamhet

Publicerad: 27 augusti 2020

Majoriteten av kårernas välkomstaktiviteter för dig som är ny på SLU kommer att ske utomhus med anledning av den pågående pandemin.

Aktiviteterna kommer att ske i grupper färre än 50 personer och utformas så att du kan hålla distans till andra studenter. Handsprit kommer att finnas tillgängligt vid aktiviteter som sker inomhus.

För att undvika köbildning har flera kårer valt att servera maten istället för att du tar av den själv. I vissa kårhus har kåren satt upp stänkskydd och markeringar för att du ska kunna hålla avstånd vid eventuell köbildning.

Om du eller någon annan student skulle vara sjuk kommer vi be dig att lämna området då enbart friska studenter får delta i välkomnandet.

Kårerna kommer att ha kårfunktionärer på plats under hela välkomnandet för allas trygghet. Om reglerna om distans inte efterföljs kommer aktiviteterna att avbrytas.

Pubverksamhet under terminen

Pubverksamheten kommer att i viss mån hålla öppet under terminen. Studentkårerna följer de restriktioner som gäller för kommersiella pubar och restauranger. Barserveringen ersätts med servering vid bord.

Relaterade sidor: