SLU-nyhet

Agronom- och jägmästarexamen får ändrade upplägg

Publicerad: 03 juli 2020

Vid det årliga beslutet om utbildningsutbudet i juni, beslöt styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att de program som leder till jägmästar- och agronomexamen, från och med läsåret 2021–2022, anpassas till den så kallade Bolognamodellen, det vill säga treåriga kandidatprogram som kan kompletteras med tvååriga masterprogram.

Förutom detta beslutades om en master inriktad mot landskapets betydelse för produktion och konsumtion av mat samt för första gången möjlighet att läsa en pol.kand. vid SLU.

SLU erbjuder alltså fortsatt utbildningar som leder till jägmästar- och agronomexamen, där relevanta kandidatprogram, tillsammans med masterprogram, ersätter nuvarande fem agronomprogram och jägmästarprogrammet.

– SLU tar samhällsutmaningarna som rör hållbar och klimatsmart matproduktion, energi- och råvaruförsörjning och hälsosamma livsmiljöer för människor, djur och växter på allvar. Bolognaanpassningen av våra agrara och skogliga utbildningar tillsammans med de övriga förändringarna är en viktig förutsättning för att skapa moderna, attraktiva utbildningar som kan utvecklas med den flexibilitet som krävs utifrån arbetsmarknadens så väl som ungdomars situation i dag, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren.

För ytterligare kommentarer:

Karin.Holmgren@slu.se , prorektor, tel 018-67 12 58


Kontaktinformation