SLU-nyhet

Ytterligare ”coronasatsning” på SLU

Publicerad: 02 juli 2020

Högskolan förstärks för att möta utbildningsbehov och motverka arbetslöshet i coronakrisens spår. SLU får ytterligare tillskott och kan genom satsningen inrätta platser för utbildning till bristyrken och för livslångt lärande.

SLU har tilldelats extra medel på 3,3 miljoner kronor för utbildning till bristyrken redan under 2020. Beslutet innebär även att nivåhöjningen permanentas till 6,6 miljoner kronor från 2021 och framåt för utbildning till bristyrken.

SLU tilldelas därutöver 1,7 miljoner kronor i en engångssatsning inom livslångt lärande. Satsningen gör det möjligt för fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet att läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning, för att på så sätt stärka det livslånga lärandet.

– Det är en ambitiös utbildningssatsning för att motverka coronakrisens effekter. Vi drar nytta av SLU:s kapacitet för utbildning, som grund för omställning till ett hållbart samhälle i en föränderlig värld. Vi behöver utbilda för en rad nyckelkompetenser som behövs i de gröna näringarna och för att mildra effekterna av corona, till exempel trygga den viktiga livsmedelsförsörjningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Tidigare i våras presenterade regeringen en utbildningssatsning, som för SLU innebar en satsning på omkring 7 miljoner kronor 2020. Vidare är det redan beslutat att 8 miljoner kronor satsas 2021. 100 nya platser på sommarkurserna inrättades och basåret förstärktes med motsvarande 37 helårsstudentplatser hösten 2020 samt 74 helårsstudentplatser 2021.

– Vi är övertygade om att samhället behöver fler utbildade inom de områden som SLU ansvarar för, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren.

Hör en intervju med Karin Holmgren i Radio Uppland här:

https://sverigesradio.se/artikel/7505934

Relaterade sidor:


Kontaktinformation