SLU-nyhet

Sommarhälsning från rektor

Publicerad: 18 juni 2020
Blommor

Sommar och semester. För någon innebär det en bok i en egen vrå, för någon annan en tid med egna projekt. Oavsett hur du tillbringar din ledighet hoppas jag att den blir som du har tänkt, även om viss anpassning till den verklighet vi befinner oss i måste ske. Att vi skulle befinna oss i en situation med social distansering, zoom-seminarier, exkursion på distans och många möten med temat krisberedskap var det ingen som kunde ana i början av terminen.

I höst öppnar vi SLU:s campus för utbildning igen. Det känns bra. Men det kommer ändå inte bli som vanligt. Viss undervisning kan ske campusbaserat, undervisning som under våren skett via digitala undervisningsinslag med god kvalitet får gärna fortsätta bedrivas så. Detta för att begränsa antalet studenter som befinner sig på campus samtidigt. På campus kommer vi få hjälpas åt för att upprätthålla distans, så länge pandemin pågår.

Nu avslutar jag mitt första år som rektor för SLU, det har varit spännande och utmanande. Och även om jag är ledsen över att jag inte kunnat besöka alla SLU:s orter i vår så känns det tillfredsställande att avsluta året med att få veta att SLU återigen rankas som ett av världens tre bästa universitet inom jord- och skogsbruksvetenskap. Detta av organisationen QS som släppt årets World University Ranking-lista.

Ni har lyckats med studentrekryteringen och sökandet till utbildningarna har ökat stort. I veckan tog vi i styrelsen det årliga beslutet om nästa års utbildningsutbud, med flera spännande nya program och övergång till Bolognamodellen för jägmästare- och agronomexamina.

Men nu är det ju sommar och innan ni släpper arbetet vill jag rikta ett stort tack till er alla!

Jag är stolt och tacksam över alla engagerade medarbetare och studenter och vet att ni alla har gjort ert yttersta för att verksamheten ska fungera, både under normala förhållanden och under våren 2020. Och tack för att jag blivit så fint mottagen!

För att ta ett axplock av nya saker för mig som detta första år bjudit på; fartygsboende, skördetrösketur, rehabfika bland blommor, äpplebestämning, närkontakt med nyfiket ungdjur, virtuell tur i skogen, discotoalett, semla på studentkåren och gå på fin middag i Uppsala med en distinkt doft från Lövstas djurstall kvardröjande (som värdarna var artiga nog att inte påpeka). Det är ju allt detta och alla ni som tillsammans bildar Ett SLU, strategin som jag ser fram mot att vi implementerar nästa läsår. Tillsammans.

Rektor Mia

Maria Knutson Wedel