SLU-nyhet

Kunskapsöversikt om djurens roll för livsmedelsförsörjningen

Publicerad: 25 juni 2020
En brun ko med kalv på bete

En rapport från SLU Future Food, "Djurens roll för livsmedelsförsörjningen i en föränderlig miljö – utmaningar och kunskapsbehov" är tänkt att fungera som en källa till fakta för studenter, forskare, lärare, lantbrukare, beslutsfattare, journalister och andra som vill veta mera om djurhållning, miljö och klimat.

Rapporten är en översikt över den svenska djurhållningens beroende av och inverkan på klimat och miljö och är skriven av forskare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Future Food Reports 12. Publ. 2020. Djurens roll för livsmedelsförsörjningen i en föränderlig miljö – utmaningar och kunskapsbehov. Mikaela Lindberg (Red.), Jenny Lundström, Ann Albihn, Gunnela Gustafson, Jan Bertilsson, Lotta Rydhmer, Birgitta Åhman, Ulf Magnusson.